دلنوشته ها(۳)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم الله الرحمن الرحیم

هنگامی که از چیزی میترسی خود را در ان بیفکن زیرا ترسیدن از چیزی از خود ان سخت تر است  امیر المومنین علی علیه السلام

ترس میتواند باعث سقوط انسان شود، و تمرکز بر هدف میتواند به صعودش کمک کند… همهچیز بستگی به ذهن خود انسان دارد ترس حاصل جهلی است که ما از موضوع پیش رو داریم اگر نسبت به عامل ترس شناخت داشته باشیم دلیل سقوط را شناخته و مانع از سقوط میشویم تمرکز روی هدف باعث میشود از جهل خارج شویم

کسی که اعتماد به نفس ندارد، یا به خاطر بی توجهی به خود، واقعا بیمار می شود تا توجه و محبت دیگران را بر انگیزد و یا اینکه خود را به بیماری می زند تا به هدف خود برسد..

منظور امام از اینکه خود را در ان بیفکن یعنی فاصله خود را نسبت به اگاهی یافتن  در رابطه با ان چیز کوتاه کن تا ان را بفهمی برای حل مسئله باید ان را فهمید تا حلش کرد اگر نفهمیدی در ان حل خواهی شد و مشکل نه تنها حل نشد بلکه خود تو بخشی اضافه از ان مشکل میشوی

ترس از مرگ جهل ما نسبت به بخشی از زندگیمان است یک روز و یک ساعت وقت معین رفتن من است نه قبل و نه بعدی در کار نیست سر وقت معین ملک الموت می اید پس ترس برای چه ؟

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید