دلنوشته ها(۶)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دلنوشته (۶)

بسم الله الرحمن الرحیم
 ملک الموت مکلف است نوبت هرکس برسد معطل نمی کند
او  تعیین نمی کند نوبت مشخص است
اجل دیگران  ما را با صدای بلندموعظه می کند خبر از مرگ می دهد که صاحب آن غافل است
 این یک موعظه است وقت تو تمام شده پرونده بسته شده وقت رفتن است بخواهیم و نخواهیم بایددل  بکنی
دلت را با خودت ببر خاطرجمع برو دلواپس نباش فقط بدان آنچه از پیش فرستادی کارساز است آنچه مانده وضعش معلوم است
مانده از آن تو نیست از دیگران است

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید