دلنوشته ها(۷)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دلنوشته ها(۷)

بسم الله الرحمن الرحیم
 خدا شاهد است کسی که اینجا می آید این حال و هوا را می بیند دیگر برگشتنی نیست ما به تهران به این طرف و آن طرف که میرویم می بینیم اصلاً نمی شود ماند شهید حسن باقری
زمانی که در اطاعت خدا قرار بگیری در حقیقت به شیطان نه گفته ای و این اطاعت تو را وارد پناهگاه خدا می کند این پناهگاه شادابی و آرامشی وصف ناپذیر است جذابیت پر برکتی دارد این برکت و جذابیت مهر و محبت خاصی را در دل بنده خدا جاری میکند جذبه محبت کردن به دوست و شدت گرفتن نسبت به اغیار را نمی پسندد جبهه این را داشت در  دل رزمنده‌ها که تمام هم و غمشان جهاد بود رحهما و بینهم ریشه دوانده بود و اشدا و علی الکفار به آنها ابهت داده بود

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید