دلنوشته ها(۸)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر امروز یک پیروزی به دست آمد یا یک توفیق نصیبت شد و یا یک فرصت را متوجه شدی فکر کن این لطف از طرف کیست توانایی به جا آوردن واجبات و به عشق آن لطف کیست؟

شکرگزاری لازم داری حفظ توفیق و فرصت میل به بهترین امور تنها به واسطه شکرگزاری ممکن است

 و باید شکرگزار خالق هستی باشی

 اویی که خیر خواه است  روزی خیر اعطا می کند و توفیق کار خوب را می دهد و اوست که مطمئن ترین پناهگاه برای در امان ماندن از شر شیطان است و در پناه اوست که می توانی آرامش داشته باشی تا ارامش نباشد نه راه بجایی داری نه عقلت مدد کارت میشود

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید