دل نوشته (22)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

🌼🍃خدایا!

آن دم که تو را ندا می کنم، صدایم را بشنو

و چون تو را می خوانم، پاسخم ده

و چون با تو راز می گویم، مرا دریاب که به سوی تو گریخته ام و پیش روی تو ایستاده ام.

🌼🍃خدایا!

اگر من لایق رحمت تو نیستم، ولی تو سزاوار لطف و کَرَم بی پایانی[؛ پس مرا از لطف و کَرَمت بی نصیب مساز، ای مهربان ترین].

🌼🍃خدایا!

آن که به تو شهرت یابد، هرگز بی نام و نشان نگردد.

آن که به تو پناه آوَرَد، هرگز خوار و زبون نماند

و آن که تو به او روکُنی، بنده دیگری نشود.

🌼🍃خدایا!

آن که رو به سوی تو کند، نور یابد و آن که به تو پناه آورد، پناه جوید.

🌼🍃رحیما!

من به درگاهت پناه آورده ام؛ پس ای مهربان، امیدم را ناامید مکن و از لطف و رأفتت محرومم مدار.

🌼🍃خدایا!

اگر گناهانم مرا نزد تو خوار گردانیده، تو به خاطر اسم غفور و غفّارت و حُسن اعتمادم به تو از من درگذر.

🌼🍃مهربانا!

اگر عصیانم مرا از لطف و کرمت دور داشته، یقینم به تو، کَرَم و عطوفت تو را دریادم زنده می دارد.

🌼🍃مرا از آنان قرار ده که همواره در یاد توهستند، هرگز عهد تو را نمی شکنند و شکر تو را لحظه ای از یاد نمی برند.

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید