رهبر انقلاب تهدیدها و تحریم ها برای ما به فرصت تبدیل میشود

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

🔰 رهبر انقلاب

: به برکت بسیج، تهدیدها دیگر برای ما تهدید نیست و تبدیل به فرصت میشود 🔹️ بسیج مستضعفین از روز اولی که به وجود آمد، هیچ نظیر و مشابهی در دنیا نداشت. 🔹️ هیچ چیز #بسیج، وارداتی نیست و حرکتی صددرصد متکی به انقلاب و اندیشه‌ی اسلامی [است] که خدا به قلب امام وارد کرد

 

. شاید بتوان گفت که بسیج بزرگ‌ترین شبکه‌ی فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا است. 🔹️ تشکیل بسیج، مصداق تام و تمام تبدیل تهدید به فرصت است. این حقیقت بسیج است. تهدیدهای زیادی داریم که با ابتکار بسیج باید به فرصت تبدیل بشود. 🔺️ بنابراین به برکت بسیج، تهدیدها دیگر برای ما تهدید نیست و تبدیل به فرصت میشود. 🔰 چرا تقابل و درگیری نظام سلطه با نظام جمهوری اسلامی فوق العاده است؟ 🔹️ نظام سلطه -که در رأس آن جباران‌اند- اساساً ضد آزادی و عدالت است. 🔹️ ضد عدالت است؛ [شما ببینید] در کشورهای ثروتمند نظام سلطه، برخی مردم از گرسنگی کنار خیابانها میمیرند؛ در تابستان از گرما و در زمستان از سرما [میمیرند]. بخش عمده‌ی ثروت، متعلق به عده‌ی محدودی است و بقیه باید جان بکنند. [نظام سلطه] آنچه بتواند هم نسبت به مردم دیگرِ دنیا بدون محابا در بی‌عدالتی انجام میدهد. 🔹️ و ضد آزادی است؛ استقلال یعنی آزادی یک ملت، یعنی ملت آزادانه بتواند کار خودش را انجام بدهد؛ نظام سلطه ضد این آزادی است؛ یک روز با استعمار، یک روز با استعمار نو، یک روز با جنگ نرم و البته هرجا لازم باشد با نیروی نظامی هم وارد میشود و ابا هم نمیکند. 🔹️ در طرف مقابل، اسلام پرچم‌دار عدالت و آزادی است؛ آن‌هم بدون رودربایستی و صریح. 🔹️ درگیری و مواجهه و مقابله[ی نظام سلطه با اسلام] به‌طور قهری وجود دارد؛ درگیری نظامی نیست اما تقابل حتمی است. 🔹️ وقتی اسلام در قالب یک نظام سیاسی، یک ملت، یک دولت، یک ارتش، نیروهای مسلح و توانایی‌های علمی -مثل جمهوری اسلامی- بُروز میکند، دشمنی آنها صدبرابر میشود. دشمنی نظام سلطه با فلان حزب اسلامی، با دشمنی او با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. 🔺️ دشمنی آنها با نظام جمهوری اسلامی، یک نظام سیاسی مستقرِ مستحکمِ دارای عرض و طول که هشتاد و چند میلیون جمعیت را اداره میکند و دارای قدرت ظهور و بروز است، ‌فوق‌العاده است. 🔰 معنای مستضعفین در عبارت بسیج مستضعفین چیست؟ 🔹 اسم شما نیروی مقاومت بسیج مستضعفین است. «مستضعفین» چه کسانی هستند؟ برخی مستضعفین را به اقشار آسیب‌پذیر معنا میکنند. 🔹 قرآن میگوید مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه‌ی عالَم بشریت و کسانی که وارثان همه‌ی موجودی زمین خواهند بود. 🔺 مستضعفین یعنی کسانی که بالقوه صاحب وراثت آدم و خلیفةالله در زمین هستند و امام و پیشوای بشریت هستند. 🔰🔰 در همه میادین دفاع سخت، نیمه‌سخت و نرم آماده باشد 🔻 چند توصیه رهبر انقلاب خطاب به بسیجیان: ۱- بسیج در همه میادین دفاع سخت، نیمه‌سخت و نرم آماده‌به‌کار باشد و در همه محله‌های کشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشته باشد. ۲- در هیچ زمینه‌ای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه محله‌ها حضور داشته باشید. ۳- در جنگ نرم عکس‌العملی رفتار نکنید البته باید پاسخ دشمن را داد اما همیشه مانند شطرنج‌بازی ماهر یک قدم از دشمن جلو باشید و کنشی عمل کنید. ۴- ارتباطات خود را با مساجد تقویت کنید چرا که بسیج متولد مساجد است. ۵- با مجموعه‌های همسو با اهداف بسیج در دانشگاهها و خارج از آن، هم‌افزایی و همکاری کنید. ۶- بسیج در عین گستردگی چابک باشد و اسیر پابندهای رایج اداری نشود. ۷- اطلاع دادن خدمات بسیج به مردم. ۹۸/۹/۶

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید