روایتگری 🔻وقتی که در لباس احرام هنوز یاد شهدا هستی

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
ویدئو

#روایتگری

🔻وقتی که در لباس احرام هنوز یاد شهدا هستی… با این ستاره ها میشود راه را پیدا کرد

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید