روزى را نزدیک خواهیم کرد که اسرائیل چنان بترسد

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

⭕️ روزى را نزدیک خواهیم کرد که اسرائیل چنان بترسد و در فکر این باشد که مبادا از لوله سلاحمان، به جاى گلوله، پاسدار بیرون بیاید. باشد که ما شبانگاهان بر سرشان بریزیم.
(حاج احمد متوسلیان)

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید