زنان

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

زنان مانند چوبهای خیسی هستند که در آتش زندگی نه میسوزند و نه خاکستر می شوند. اما به حول و قوه الهی مردان را جزغاله میکنند!!!😐😬😂 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید