زیبایی سخن (۱۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

می‌گویی که سِرّی با من بگو،

چگونه سِر با تو گویم، که آشکارا می‌گویم چون سر با تو گفتم دیگر سر نیست 

فهم نمی‌کنی، سِر چگونه فهم کنی؟فهمیدن سر؛ فهم خاص لازم دارد اولین فهم این است فهم این که سر تا زمانی سر است که گفته نشود چون گفته شد از سر بودن خارج میشود 

من می‌گویم، تو خود چیزی دیگر می‌شنوی. اگر سِر گویم چگونه طاقت داری؟ سر را با شنیدن فایده ندارد سر را با حرکت در مسیر سیر و سلوک با فهمید و دید

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید