زیبایی سخن (۱۲)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شناخت اهداف خود

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های افراد خودآگاه،  هدفمند بودن آنهاست؛ بدین معنی که این افراد دارای مجموعه روشنی از اهداف از پیش تعیین شده هستند.

 آرزو تمام آن چیزهایی است که در ذهن خود داریم و یا بر زبانمان جاری می‌کنیم.

 اما هدف چیزی یا جایی است که می‌خواهیم به آن برسیم و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کنیم.

افراد خودآگاه برای تعیین اهداف فردی هم به توانایی‌ها و ضعف‌های خود و هم به شرایط موجود دقت کافی مبذول می‌دارند. نکته‌ی مهمی که این افراد به آن آگاهی دارند این است که دستیابی به هر هدفی مستلزم صرف وقت، تلاش و سخت کوشی است.

برای ارزو ها شرایط لازم نیست تلاش نمیخواهد تنها هزینه اشغال فکر است و خیال بافی تمام

 اما

نکته ی دیگر این است که اهداف می‌توانند واقع بینانه یا غیرواقع بینانه باشند. مسلما هر چقدر شناخت ما از خودمان واقعی‌تر باشد، هدفی را هم که برای خود بر می گزینیم واقع بینانه‌تر خواهد بود و احتمال دستیابی به آن بیشتر است. رسیدن به هدف بر خودباوری و شناخت ما از خود اثر مثبتی می‌گذارد وشرایط لازم برای دستیابی به هدف یا اهداف داشتن برنامه و حرکت و پشتکار و دقت با صبر و حوصله است با توجه به هدف نیاز به زمان و هزینه است پیروزی در ان مقدمه پیروزی های دیگر است  شکست ان نباید باعث عقب نشینی بلکه حرکت مجدد را لازم دارد ولی باید در برنامه ریزی و هدف گذاری دقت کرد ممکن است شکست خوردو این بر  اعتماد به نفس و خود باوری اثر منفی می‌گذارد

شناخت اهداف خود

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های افراد خودآگاه،  هدفمند بودن آنهاست؛ بدین معنی که این افراد دارای مجموعه روشنی از اهداف از پیش تعیین شده هستند.

 آرزو تمام آن چیزهایی است که در ذهن خود داریم و یا بر زبانمان جاری می‌کنیم.

 اما هدف چیزی یا جایی است که می‌خواهیم به آن برسیم و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کرده و تلاش می‌کنیم.

افراد خودآگاه برای تعیین اهداف فردی هم به توانایی‌ها و ضعف‌های خود و هم به شرایط موجود دقت کافی مبذول می‌دارند. نکته‌ی مهمی که این افراد به آن آگاهی دارند این است که دستیابی به هر هدفی مستلزم صرف وقت، تلاش و سخت کوشی است.

برای ارزو ها شرایط لازم نیست تلاش نمیخواهد تنها هزینه اشغال فکر است و خیال بافی تمام

 اما

نکته ی دیگر این است که اهداف می‌توانند واقع بینانه یا غیرواقع بینانه باشند. مسلما هر چقدر شناخت ما از خودمان واقعی‌تر باشد، هدفی را هم که برای خود بر می گزینیم واقع بینانه‌تر خواهد بود و احتمال دستیابی به آن بیشتر است. رسیدن به هدف بر خودباوری و شناخت ما از خود اثر مثبتی می‌گذارد وشرایط لازم برای دستیابی به هدف یا اهداف داشتن برنامه و حرکت و پشتکار و دقت با صبر و حوصله است با توجه به هدف نیاز به زمان و هزینه است پیروزی در ان مقدمه پیروزی های دیگر است  شکست ان نباید باعث عقب نشینی بلکه حرکت مجدد را لازم دارد ولی باید در برنامه ریزی و هدف گذاری دقت کرد ممکن است شکست خوردو این بر  اعتماد به نفس و خود باوری اثر منفی می‌گذارد

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید