زیبایی سخن (۶)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

زیبای سخن

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

شناخت نقاط ضعف خود:
برخی افراد نقاط ضعف خود را انکار می کنند چون توانایی روبه رو شدن با آنها را ندارند. برخی دیگر نقاط ضعفشان را به قدری بزرگ می کنند که خود را فردی ضعیف دارای ویژگی های منفی می پندارند. اغلب ما در مواجهه با ویژگی های منفی خود در موضع غفلت، انکار، حمله و یا رنجش قرار می گیریم واقعیت این است که هیچ کدام از این مواضع کمکی به از بین رفتن این ویژگی ها نمی کند. گاهی حتی ما از ویژگی های منفی خود آگاه نیستیم و بدتر اینکه حتی آنها را مثبت و ارزشمند می دانیم. باید ویژگیهای منفی خود را شناخت و آن بخشی که قابل اصلاح است را اصلاح نمود و آن بخشی که قابل تغییر نیست را پذیرفت. قرار نیست همه انسانها فقط واجد ویژگیهای مثبت باشند بلکه انسانها مجموعه ای از ویژگیهای مثبت و منفی هستند.

هر کس نقطه ضعف خود را بشناسد و باورش کند نه مسخره میشود ونه در ضعف میماند امکان رشد را برای خودش مهیا میکند 

یکی از نشانه های قدرت پرهیز از غفلت نسبت به نقطه ضغف است

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید