زیبایی سخن (۷)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

زیبای سخن

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

خودآگاهی 
شناخت توانایی ها و مهارتهای خود
یکه از نشانه قدرت ؛ شناخت نقاط قوت و ویژگیهای مثبت خود، شناخت توانمندیها و استعدادهای خود و شناخت موفقیتها و پیشرفتهای خود می باشد. بسیاری از افراد فکر می‌کنند تمام خصوصیت‌های خود را می‌شناسند اما حقیقت و واقعیت چیز دیگری است. چرا که هر فرد دارای خصوصیت هایی است که برخی از آنها برای خود او شناخته شده می باشد وبخشی بالقوه است باید بالفعل شود  در حالی که این خصوصیات برای دیگران ناشناخته است. ممکن است خصوصیات دیگر این فرد برای خودش ناشناخته باشد اما برای دیگران شناخته شده باشد. این امکان وجود دارد که خصوصیاتی در فرد وجود داشته باشد که هم برای خودش و هم برای دیگران ناشناخته باشد. برای همین فکر کردن به این ویژگیها و نوشتن آنها روی کاغذ و حتی سوال از دیگران راجع به توانمندیهای خود و یادداشت کردن انها کمک می کند تا شناخت بهتری در این زمینه داشته باشیم

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید