سخنی با مردم ایران

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

🌷🍃🌷🍃✍ مجید روزی
یک سخن با مردم از فرودگاه بغداد به دماوند رسیدند فقط با خرسندی شما از جمله #رفاقت_ظریف_با_بایدن اگر بیدار نشوید و تو دهنی به نفوذی ها نزنید، مطمئن باشید زیرلگد دشمن از خواب بیدار میشوید آن وقت هم جیبتان خالی است هم ناموستان درخطر … (شهادت مبارکت حاج #محسن__فخری_زاده )

کیا دوست داشتن ?

دیدگاهتان را بنویسید