سوژه سخن طنز😂(۱۴۶) یه رفیق داریم با وانت بادمجون میفروشه

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

-پیشش وایستاده بودم داشتیم حرف می زدیم
-دختره اومد گفت آقا اینا بادمجونه

-رفیقم گفت: نه اینا موزه پدرشون فوت کرده سیاه پوشیدن 😂😂

#لبخنــــــــــد
– در اسلام پوشیدن لباس مشکی خصوصا برای نماز کراهت دارد.
-اما جالب اینجاست که این پوشش برای دوجا استثنا شده و مکروه نیست:
1. پوشیدن لباس مشکی برای ابا عبدالله علیه السلام
2. پوشیدن و نماز خواندن با چادر مشڪی برای خانمها

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید