سوژه سخن طنز😂(145) -مردم جدیدا خیلی مذهبی تر شدن!

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

-مردم جدیدا خیلی مذهبی تر شدن!

خودم شاهدم
از سوپر مارکت میان بیرون
-میگن یا خدا

از مرغ فروشی که میان بیرون
-میگن یا حسین

از قصابی میان بیرون
-میگن یا پیغمبر

 

-امروزم خودم رفتم لنت ترمز بخرم یه قیمتی گفت که اومدم پشت ماشین نوشتم …

بیمه ابوالفضل …😂✋

#لبخنـــــد😌
-مرد فقیرى بود که همسرش کره میساخت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت.
-آن زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویى مى ساخت.
– مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید.
-روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند. -هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود.
– او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است.
-مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما که ترازویی نداریم. ما یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر را به عنوان وزنه قرار میدادیم. یقین داشته باش که: به اندازه خودت برای تو اندازه مى گیریم..

پیامبر اکرم ﷺ می‌فرمایند:
-هر مردی که قوت مردم را بخرد و تا چهل روز آن را نگاه دارد به انتظار اینکه مسلمانان در گرانی واقع شوند گناهی کرده که اگر تمام آن قوت را بفروشد و پولش را صدقه بدهد، کفاره آن گناهی که کرده نمی‌شود.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید