سیدمرتضی آوینی (۲)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

فقیه حکم بر ظاهر می کند تا مردمان را در حیطه اسلام نگاه دشرد،

و عارف حجاب ظاهر را می درد تا مردمان را نسبت به باطن، که عالم حقیقت است متذکر سازد،

 رند خراباتی خرقه سالوس را که زهد ریایی است می درد تا مردمان بدانند که حتی عادات آوردن به ظاهر عبادت نیز باطن عبادت را که مغز آن است از درون می پوشاند

 تا آن جاکه از عبادت جز قالبی پوک چیزی بر جای نمی ماند و تا زهد ریایی است ایمان مومن از شائبه شرک رها نمی شود

دین که وارد زندگی شد خدا ان را فریاد میزند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید