سید آزادگان ( 1 )

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

سید آزادگان (۱)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حاج آقا ابوترابی در مورد چگونگی اسارتش میگفت در ماه‌های اولیه جنگ تحمیلی برای شناسایی منطقه به همراه سربازی به عقب دشمن نفوذ کردیم که ناگهان دشمن متوجه ما شد و به سمت ما تیراندازی کرد آن سرباز تیر خورد و به روی زمین افتاد من هم فرار کردم حدود یک کیلومتر از او دور شدم اما پیش خودم گفتم این از مردانگی نیست که من رفیقم را بگذارم و خودم فرار کنم برگشتم و خودم را به او رساندم و بالای سرش بودم و می خواستم او را بر دوش بگیرم تا به عقب بیاورم که ناگهان خود را در محاصره دشمن دیدم و مرا اسیر کردم

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید