شناخت دشمن وراهای مقابله باآن ازمنظرمقام معظم رهبری فصل دوم (۱)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

<h2 class=”entry-title”> </h2> <div class=”entry-meta mb-20″> <div class=”entry-author”><img src=”http://id.bayan.ir/bayan/profile/avatar/mDwxYaBKl5HTYK-fGrpQDXbGvXI%3D/” alt=”” /> مجید روزی</div> </div> <p class=”entry-categories style-s”><a title=”همه مطالب با موضوع دشمن شناسی” href=”http://ravian-sepah-seyadalshohada.blog.ir/category/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/”> دشمن شناسی</a></p> <div class=”entry-body”> <p>فصل دوم ضرورت شناخت دشمن(۱) اهمیت دشمن شناسی</p> <p>همه کارهای ما یک نوع مبارزه است زندگی میدان مبارزه است شما در خانه خودتان هم که نشسته باشید مجبورید چالشی را بر خودتان تحمیل کنید تا بتوانید تنفس کنید و ادامه حیات دهید. مبارزه ها فرق می کند کوچک و بزرگش فرق می‌کند شخصی و عمومی اش فرق می کند جهت گیری انسانی وضدانسانی اش فرق می‌کند همه در حال مبارزه اند اینکه گفتن اند «انما الحیاه ت عقیده ت وجهاد« یک واقعیت است انسان را هی انتخاب می‌کند و در آنمشغول چالش و مبارزه می‌شود زندگی این است این مبارزه علیه کیست فلش این مبارزه را به سمت چه کسی باید قرار داد و جهت مبارزه کدام است یعنی در این مبارزه عبارت اخری اینکه دشمن کیست مهم است دستگاه های مسلط در این کشور که با فریب و نیرنگ و فشارهای کوناگون با ادامه سلطه ظالمانه ی رژیم طاغوت نتوانسته بودند کاری انجام دهند و همه چیز از دستشان در رفته بود یک راه بیشتر نداشتند و آن کودتای نظامی .ژنرال آمریکایی را به ایران فرستادند تا زمینه کودتای نظامی را بررسی کند و اگر قرار بود این کودتای نظامی انجام گیرد به وسیله چه کسی انجام می گرفت به وسیله سران خود فروخته و خائنی که در نیروهای مسلح آنروز جا گرفته بودند پس در واقع چه کسی می‌توانست دشمنان این ملت و دین و انقلاب و این حرکت عظیم باشد. حال که احساس تکلیف کردیم می خواهیم کاری کنیم بنابراین باید موقعیت و فضا و زمینه ها و امکانات را بشناسیم تا بدانیم کدام کار بهین و برتر است و ما باید آن را انجام دهیم این مبارزه بهینه دربرابر کیست دشمن ما کیست اگر رسانه های دنیا در دست همان غارتگران است رادیوها و تلویزیون ها و مطبوعات و سازمان‌های خبررسانی متعلق به آنهاست غالباً در بیشتر نقاط جهان جنگ فرهنگی و سیاسی عظیمی را شروع کرده اند که دنبال این جنگ جنگ سیاسی همراه باموذیگیر یهای اقتصادی وفشار های گوناگون است اگرکسی این دشمن با این وضوح را نبیند آیا چنانچه بدخواه نباشد غافل نیست!؟</p> </div> <p><br /><br /><br /></p>

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید