شهادت شهید فخری زاده یعنی

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام
جریان ترور را از توی دیگاه دیده بانی نگاه کنیم
توپخانه به تنهایی اتش موفقی ندارد باید دیده بانی باشد تا اتش توپخانه را روی مراکز قدرت دشمن هدایت کند
هرچه این دیده بان به دشمن نزدیکتر باشد اهداف را بهتر تشخیص میدهد و هدایت راحتر انجام میگیرد
ترور ها چند تا پیام دارد اول اینکه دشمن نقاط قدرت ما را هدف قرار داده پس ما قدرت مند هستیم
دوم اینکه دیده بانی برای او وجود دارد و دیده بانی میکند پس نسبت به دیده بان او غفلت نکنیم
سوم استفاده از توپخانه ای که استفاده میکند برای زدن هدف در همان حال امکان فاش شدن موضع توپخانه و دیده بان وجود دارد دشمن پذیرفته و این هزینه را قبول کرده پس برایش ارزش داشته یعنی هدف گرانقیمتی را از کار بیاندازد برای ما هم عیان شد ما با وجود فخری زاده ها قدرت مند هستیم پس تحریف کننده ها و تحقیر کننده ها رو سیاه شدند
ما فهمیدیم که فخری زاده و امثال ایشان در ایران عزیز داریم جواب تو دهنی خوری به ان مدیری که میگفت ما نمیتوانیم بز باش درست کنیم یا شهردار تهران که گفته بود ما برای مدیریت تنها باید از خارج مدیر وارد کنیم زده شد
نظام برای قدرتمند شدن ایران سرمایه گذاری کرده فرار مغزها فقط برای بی عرضه ها صحت دارد دانشمندان با غیرت در خدمت ایران و اسلام هستند ترور فخری زاده مهر تائید بر این ادعاست

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید