شهید سیدمرتضی آوینی (۱۳)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

21-خیال هم می تواند براق بلند پرواز معراج انسانی باشد و هم خرد دجال مرکوب نفس اماره هرجا که خیال رفت؛ پسندیده نیست.

 

22-بعد از مرگ نیز انسان در عالم اعمال خویش زندگی می کند.

 

23-انسان در درون خودش زندانی است اما این زندان نفس را می توان آن همه وسعت بخشید که آسمان و زمین را در بر گیرد.

 

24-انسان اگر بتواند ” خود” را در ” خدا ” فانی سازد نورالانوار طلعت شمس حق از او نیز متجلی خواهد شد و عزت و عظمتی خواهد یافت بی نهایت.

 

25-زندان تعلقات و عادات ، دنیایی تنگ تر و تاریک تر از گور است و ” خیال ” نیز بالتبع یا ” براق بلند پرواز آسمان معراج” است ، یا ” خفاش روز کور مغازه تنهایی

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید