شهید مدافع حرم عبدالله قربانی در مشهد به همسرش گفته بود

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

دوست ندارد به مرگ طبيعی از دنيا برود و امام رضا (ع) را قسم داده بود به مرگ طبيعی از دنيا نرود و شهادتش را همانجا از امام رضا (ع) خواسته بود.

“شهید عبدالله قربانی”

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید