#شهید_سجاد_طاهرنیا

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

آقا سجاد طاهرنیا میگن اهل مراقبت بود یعنی:با صدای بلند نمی خندید؛
نماز اول وقت و نافله آن را می خواند
هر روز زیارت عاشورا میخواند نگاه خود را #کنترل میکرد و همیشه سر به زیر بود در برابر نامحرم. هر روز قرآن‌می خواند

خمس زندگی اش را دقیق حساب می‌کرددر برابر پدر و مادر، پاهای خود را دراز نمی کرد؛ به همه محبت میکرد؛ از غیر خدا چیزی نمی خواست؛ انفاق میکرد

اهل #صدقه بود؛ ساده می پوشید و کم می خورد؛ به خواندن نماز شب اهتمام داشت؛ اهل دعا بود؛ برای انجام #مستحبات تلاش می‌کرد.

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید