شهید_علی_صیاد_شیرازی🌷

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

از شهید صیاد شیرازی سوال کردند رمز موفقیت شما در زندگی چه بود؟ گفت: من هر موفقیتی در زندگی به دست آوردم از نماز اول وقتم بود…

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید