عارفی که ۳۰ سال مرتب ذکر می گفت: استغفر الله!

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

مریدی به او گفت:
چرا این همه استغفار می کنی،
ما که از تو گناهی ندیدیم.
جواب داد: سی سال استغفار من
به خاطر یک الحمد لله نابجاست!

روزی خبر آوردند بازار بصره
آتش گرفته،
پرسیدم: حجره من چه؟
گفتند: مال شما نسوخته…
گفتم: الحمدلله…
معنیش این بود که مال من نسوزد
مال مردم به درک!
آن الحمدلله از سر خودخواهی
بود نه خداخواهی..

چه قدر از این الحمدلله ها گفتیم
و فکر کردیم شاکریم؟

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید