عجایب‌شهدا

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

به‌سید‌می‌گفتن:
اینا‌ڪی‌هستن‌مياری‌هيئت؛
بهشون‌مسئوليت‌میدی؟!
می‌گُفت:کسےڪه‌تو‌راه‌نیست،
اگه‌بیاد‌توی‌مجلس‌اهـل‌بیت
و‌یه‌گوشه‌بشینـه..
و‌شما‌بهش‌بهاندی،
میره‌و‌دیگه‌هم‌برنمی‌گرده
اما‌وقتی‌تحویلش‌بگیری؛
جذب‌همین‌راه‌میشه:)🖤..!
#شهید_مجتبی_علمدار

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید