عوض شدن تصمیم

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 ✍همسر فرعون ” تصمیم گرفت که عوض شود و شُد یکی از زنان والای بهشتی. پسر نوح تصمیمی برای عوض شدن نداشت. غرق شد و شُد درس عبرتی برای آیندگان… اولی همسر یک طغیانگر بود و دومی پسر یک پیامبر…!!! برای عوض شدن هیچ بهانه ای قابل قبول نیست…. این خودت هستی که تصمیم می گیری تا عوض شوی… •┈┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈┈

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید