غیرت وحیا چی شد

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 ✍🏻شیخ بهاءالدین عاملی در یکی از کتاب‌ های خود مینویسد: 🔺️« روزی زنی نزد قاضی شکایت کرد که پانصد مثقال طلا از شوهرم طلب دارم و او به من نمیدهد. قاضی شوهر را احضار کرد. سپس از زن پرسید: آیا شاهدی داری؟ 🔸️زن گفت : آری ، آن دو مرد شاهدند.قاضی از گواهان پرسید : گواهی دهید که این زن پانصد مثقال از شوهرش طلب دارد. 💠گواهان گفتند : سزاست این زن نقاب صورت خود را عقب بزند تا ما وی را درست بشناسیم که او همان زن است. چون زن این سخن را شنید ، بر خود لرزید! 🔹️شوهرش فریاد برآورد شما چه گفتید؟ برای پانصد مثقال طلا ، همسر من چهره ‌اش را به شما نشان دهد؟! هرگز! هرگز! من پانصد مثقال را خواهم داد و رضایت نمی‌دهم که چهره‌ی همسرم درحضور دو مرد بیگانه نمایان شود. 🔸️چون زن آن جوانمردی و غیرت را از شوهر خود مشاهده کرد از شکایت خود چشم پوشید و آن مبلغ را به شوهرش بخشید.» ⚠️چه خوب بود که آن مرد با غیرت ، جامعه‌ امروز ما را هم میدید که چگونه رخ و ساق به همگان نشان میدهند و شوهران و پدران و برادرانشان نیز هم عقیده‌ آنهایند و در کنارشان به رفتار آنان مباهات می کنند

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید