فرماندهان در جبهه مریوان – عملیات والفجر 4

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

– شهید زین الدین – شهید همت – . . .

این آخرین حضور همت در جبهه های غرب بود، زیرا عملیات بعدی در جنوب(جزایر مجنون) انجام گرفت که در همانجا به شهادت رسید.

#شهید_محمد_ابراهیم_همت
#شهید_مهدی_زین_الدین

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید