فن بیان در روایتگری (5)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بنام خدا
مثال :
 ماه رمضان بهار قرآن بود روایت قرانی گفتم
بچه ها اطلاعات برای عملیات کار شناسایی را در هورالهویزه مشغول بودند مشکلی پیش رو بود پاسگاه‌های عراق در هور پاسگاه‌ها شناور بود و در هر پاسگاه  یک سگ وجود داشت و سگ بو می کشید و با پارس کردن نگهبانان عراقی را  اگاه میکرد و مانع شناسایی می‌شد
نیروهای اطلاعات شب در سنگر با هم صحبت می‌کردند و از کار سگها می‌گفتند معلم قرانی انجا بود گفت : چرا  از قران مدد نمیگیرید گفتند وجعلنا  آیت الکرسی  وان یکاد و ۴قل خواندیم جواب نمی دهد
معلم قران گفت آیه مربوط به خودش را بخوانید
 آیه مربوط کدام است ؟
گفت سوره کهف  بخشی از آیه ۱۸ کلهم باسط زراعیه ….
شب بچه ها برای شناسایی با این معلم رفتند این فراز از آیه ۱۸ سوره کهف را خواندند به سمت سگ فوت کردند بچه‌ها دیدن سگ روی دستشان نشسته بود پارس نکرد رفتند و برگشتند باز همان طور نشسته بود
۷-منبع شناس:
دانستن منابع خاص هر موضوع برای راوی بسیار مهم است باید بداند از کجا نقل و قول می کند صحت و سقم آن را بداند سند معتبر برای روایتش داشته باشد روایت هم عقلانی باشد هم مستند باشد و هم با حقیقت همسو باشد واقعیت‌هایی که ما را از حق دور می کند باید پرهیز کنیم واقعیت‌ها را بگوییم که ما را به حق هدایت بکند واقعیت‌ها گاهی با مزاج ما هم سو نیست ولی چون به سمت حق است نباید حذف شود
مثال
شهید صیاد شیرازی میگفت در رابطه با تصمیم گیری برای عملیات ها در جلسات با هم می جنگیدیم تا به یک نظر واحد برسیم و پس از آن با هم میرفتیم با دشمن در میدان متحد می جنگیدیم هر که از بیرون نگاه می کرد زمان تصمیم‌گیری ما را تماشا می کرد ما با هم دعوا می کردیم آنها فکر می‌کردند ما با این دعوا کردن هرگز نمیتوانیم با دشمن بجنگیم

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید