قطب نما ۲۳۴ غارتگران قرن 🎥 مجموعه کلیپ های معاونت سیاسی سپاه

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
ویدئو

 

 

🔻جوانهای ما این را توجّه کنند: غربی‌ها سه قرن دنیا را غارت کردند؛ سه قرن! دنیا را غارت کردند.از شرق آسیا، از اندونزی، از فیلیپین، از نپال، از شبه‌قارّه‌ی هند بگیرید تا آسیای مرکزی و آسیای غربی و تا شمال آفریقا، بخشهای مغرب آفریقا و تا سرتاسر آفریقای سیاه؛ غربی‌ها سه قرن اینها را غارت کردند.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید