كارت بانكيم رو به فروشنده دادم

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

كارت بانكيم رو به فروشنده دادم و باخيال راحت منتظر شدم تا كارت بكشه ،
ولى در كمال تعجب ، دستگاه پيام داد :
“موجودى كافى نميباشد ! “
امكان نداشت ، خودم ميدونستم كه اقلا سه برابر مبلغى كه خريد كردم در كارتم پول دارم،
با بيحوصلگى از فروشنده خواستم كه دوباره كارت بكشه و اين بار پيام آمد:
“رمز نامعتبر است”
اين بار فروشنده با بيحوصلگى گفت:
آقا لطفا نقداً پرداخت كنيد ، پول نقد همراهتون هست؟….فكر كنم كارتتون رو پيش موبايلتون گذاشتين كلاً سوخته

در راه برگشت به خانه مرتب اين جمله ى فروشنده در سرم صدا ميكرد
“پول نقد همراهتون هست”؟…….

خدايا ما در كارت اعمالمان كارهاى بسيارى داريم كه به اميد آنها هستيم
مثلا عبادتهايى كه كرديم ،
دستگيرى ها و انفاق هايى كه انجام داديم و ..

نكند در روز حساب و كتاب بگويند موجودى كافى نيست ،
وما متعجبانه بگوييم :
مگر ميشود ؟؟؟؟

اين همه اعمالى كه فكر ميكرديم نيك هستند و انجام داديم چى شد؟؟؟؟
و بگويند اعمالتان را در كنار چيزهايى قرار داديد كه كلاً سوخت و از بين رفت …

كنار بخل …..كنار حسد …..، كنار ريا ….، كنار بى اعتمادى به خدا… ، كنار دنيا دوستى و …..

نكند از ما بپرسند نقد با خودت چه آورده اى ؟؟؟؟
و ما كيسه مان تهى باشد ، دستمان خالى ..

‎‌‌‌‎ ‎‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌═ೋ❅🖋☕️❅ೋ═

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید