لحظاتی بامسیح کردستان(۳)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

: بسم رب الشهدا لحظاتی با مسیح کردستان(۳) معجزه شهید محمد بروجردی از زبان مادر سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستوجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در خاطرهای از شهید بروجردی گفت: شهید بروجردی خاطرهای را تقریباً ده روز قبل از شهادتش نقل کرده که من با یک واسطه و از طریق یکی از سرداران برای شما نقل میکنم. شهید عزیز میفرمودند در دوران کودکی و در ایام عید نوروز که وضع مالیمان خوب نبود، میدیدم که بچههای کوچک همه وضع ظاهریشان ازنظر لباس و پوشش مرتب و نو شده و من هم دوست داشتم اما این اتفاق به دلیل مشکلات مالی امکانپذیر نبود. به مادر اصرار کردم. مادر چند بار به من گفت که امکان تهیه لباس نو ندارم اما اصرار زیاد از حد من باعث شد مادر کمی ناراحت شود و تشری به من بزند و من باحالت گریه به خواب رفتم. در عالم خواب امیرالمؤمنین علی علیهالسلام ابوالایتام را در خواب دیدم. آقا به من گفتند چرا مادر را ناراحت کردی. از این به بعد هر چه خواستی از خودم بخواه. و ایشان میفرمود از آن لحظه که از خواب بیدار شدم و تا این لحظه (ده روز قبل شهادت) تاکنون هیچ رغبتی به مسائل دنیایی پیدا نکردم.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید