لحظاتی بامسیح کردستان(۶)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم رب الشهدا 

برای گذر از مشکلات بهشهیدبروجردیهانیاز مندیم

دکتر سمیه بروجردی دختر شهید محمد بروجردی درخصوص پدرش

میگوید: در زمان حیات پدر من سن کمی داشتم و او هم بیشتراوقات در منطقه و ماموریت بود؛لذا کمتر حضورش را حس کردم،اما در همه این سالها حضور معنویش بود.

پدرم یک شخصیت آرام ، متین و نجیب داشت اما در عین حال برای

دفاع از آرمان هایش جدی بود.ایشان با مردم بسیار مهربان و برای دشمنانسرسخت بود.

اخلاقش در بین عام خاص زبانزد بود. بر همین اساس بود که توانستخط مردم را از ضدا نقلاب ها جدا کند و پیش زمینه این بصیرت نگاه خوب او به مردم بود و اینکه از خود آن ها در رفع مشکلات کمک میخواست.

آن زمان و در همان موقعیت بحرانی کردستان منافقین در تلاش بودند که مردم را از نظام دور کنند؛ اما شهید بروجردی با یک تدبیر به موقع به کمک کردستان آمد. ایشان به نیروهای خود دستور داد که با اسلحه وارد جمع مردم نشوند تا مردم به نیروهای انقلابی اعتماد کنند، همچنین به نیروهای خود دستور داد تا کمکحال مردم باشند. تمام این تدابیر را وقتی کنار هم می گذاریم متوجه میشویم که چرا به شهید بروجردیمسیح کردستان میگویند. شهید بروجردی با کمک خود مردم مرز بیننظام و منافقین را ایجاد کرده و امروز میبینیم که چقدر به چنین فردی نیاز داریم تا اعتماد مردم را نسبت به نظام بیشتر کند.

چیزی که ما در شخصیت شهید بروجردی دیدیم ولایت پذیری بود و

اینکه همیشه گوش به فرمان رهبربود.امروزنیز نیاز داریم که ا فرادی شبیه به شهید بروجردی با تدبیر و تفکر باز، فشارا قتصادی و توطئه دشمن را با وحدت کلمه و اطاعت پذیری پشت سر گذارند و با اطاعت از ولی فقیه از پیچ مشکلات عبور کنند. بصیرت شهید بروجردی و رفتارهای صبورانه در مسیری سخت در آنروزگران بسیار کمک کننده بود.

هرکس که شهید بروجردی را می شناسد در برابر مقام او سر تسلیم فرود می آورد؛ زیرا محبت و شخصیت شهید بروجردی در دلها رخنه کرده است. برخی علاقه مند شنیدن زندگی شهید بروجردی هستند

بدانند، امروز نیاز داریم جوانان با شهدا بیشتر آشنا شوند و شخصیت آنهارا

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید