لحظاتی بامسیح کردستان(۹)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

. بسم رب الشهدا

اینکه بروجردی به مسیح کردستان لقب گرفت به این دلیل بود که در سیره حضرت مسیح)عاین گونه نقل شده که در برابر ظلم و سختی و تعدی دشمنان جوابش محبت آمیز بود؛ بر این اساس شهیدبروجردی هم در مواجهه با مردم و نیز در برابر ظلم دشمنان بامحبت و عشق و علاقه برخورد میکرد؛ لذا امیدوارم نوع رفتار شهیدبروجردی با مردم الگویی برای همه مسئولان باشد تا در کنار مردم وبرای مردم خدمت کنند کلامش دم مسیحایی داشت و حضورش دل هر دشمنی را به لرزه وا میداشت.

وقتی بروجردی شهید میشود، مسئولیتی ندارد درحالیکه کمی قبلتراز آن پیشنهاد فرماندهی کل سپاه به وی میشود نمیپذیرد، اینکه چرا بروجردی مسئولیتی در زمان شهادت نداشت قبلا زا ینکه آقای رضایی فرمانده کل سپاه شود، عملا دو گزینه برای این سمت درنظر گرفته شده بود که یکی آقای رضایی و دیگری شهید بروجردی بود که شهید بروجردی این سمت را نپذیرفتبرخی نگران این بودند که اگر آقای رضایی فرمانده شود، آقای بروجردی تبعیت نکند؛ اما ایشان با صراحت به آقای محلاتی و رفیقدوست گفت که اگر برادر محسن فرمانده شود حتما از وی تبعیت میکنم و واقعا هم تبعیت کرد.

رمز موفقیت شهید بروجردی اعتماد به مردم بود، ایشان اعتماد خاصی به مردم به ویژه مردم کردستان داشت.

شهید بروجردی حتی در مناطقی که مشکوک بود و امکان ایجاد خطر برای خودش را داشت حضور مییافت و با مردم صحبت میکرد، غذا میخورد و نماز میخواند مهمترین ویژگی شهید بروجردی این بود که وی متکی به بینشی بود که اجازه نمی داد اسیر نفسش شودشناختی که بروجردی نسبت به انقلاب اسلامی و امام خمینی )رهداشت،

بسیار حائزا اهمیت بودشهید بروجردی تابعیت داشت؛ اما تصمیم های دقیقی هم میگرفت. این باعث میشد که از روند انقلاب و امام راحل پیشی نگیردشهید بروجردی در زمان شهادت مسئولیتی نداشت؛ اما محبوبیت بالایی داشت.

بروجردی معتقد بود که نباید دنبال این باشیم که کجا هستیم، بلکه باید دنبال این باشیم که چه کار میتوانیم بکنیم.ا ین خصیصه در روزگارما و دورهای که در آن زندگی میکنیم بسیار مهم استشهید بروجردی به ما آموخت که هم تابع رهبری باشیم و هم عامل به فرامین ایشان

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید