لحظه ای تفکر

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

🌹🕊🌹🕊🌹🕊🌹

دعا ڪنید ڪہ خداوند #شهادت را نصیب شما ڪند ڪہ در غیر این صورت زمانے فرا مےرسد ڪہ جنگ تمام مےشود و #رزمندگان سہ دستہ
 مےشوند :

۱- دستہ اے بہ مخالفت با گذشتہ خود بر مےخیزند و از گذشتہ خود پشیمان اند .
۲- دستہ اے راه بےتفاوتے را بر مےگزینند و در زندگے مادے غرق مےشوند و همہ چیز را فراموش مےکنند .
۳- دستہ سوم به گذشتہ خود وفادار مےمانند و احساس مسئولیت مےڪنند ڪہ از شدت غصّہ
ها و مصائب دق خواهند ڪرد .

پس از خدا بخواهید با وصال #شهادت از عواقب زندگے بعد از جنگ در امان بمانید ، چون عاقبت دو دسته اول ختم به خیر نخواهد شد و جزء دستہ سوّم ماندن سخت و دشوار خواهد بود …

#فرازے_از_وصیتنامہ

#سردار_بےمزار_شهـید_حمید_باڪرے 
#قائم_مقام_فرماندهے_لشگر_31_عاشورا

گرامی می داریم یاد و خاطره این #سردار_رشید اسلام و همه ی #شهـدای عملیات فاتحانه #خیبر را ، با #صلواتی بر محمد و آل محمد

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد 
#و_عجل_فرجهم 

 

🌹🕊🌹🕊🌹🕊🌹

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید