مراقب باشیم

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

وقتی بـه تاریکی میـرسیم می‌ ایستیم و قــدم از قدم بر نمی‌ داریم. وقتی هم که یک مسئله برایمان تاریک است و روشن نیست یعنی
نمیدانیم درست است یا نه بایستیم هیچوقت داوری وقضاوت نکنیـم و اجازه حـرکت و گفتـن به زبان ندهیـم ایـن‌ سفارش‌ خداست به ما …
اگر دیر اقدام کنی بدلیل عدم تشخیص پشیمانی ندارد
اگر بد عمل کنیم مجبوریم بابت خسارت عمل بد هزینه بدهیم

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید