مقامات هفت گانه شهید درکلام شهید آیت الله مدنی

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 

از جانب خداوند تبارک و تعالی برای شهید هفت خصلت و ویژگی و خصوصیت می باشد، اکنون بعد از دکر این هفت خصلت باید دید آیا شهادت در راه خدا باید آرزو شود؟ خیر؟ انسان در این دنیای فانی بماند تا پیر شود، از حرکت بیفتد توانایی و قدرت بر اینکه حتی غذا بخورد نداشته باشد، در بستر بیماری آن قدر معطل کند که تمام خویشاوندان وی ناراحت شده و امید مرگ او را داشته باشند و پس از مدتی بمیرد و او را در گوشنه ای برده و دفن نمایند؟ انسان است و اعمالش، ان شاء ا… باید نیک باشد تا پس از مردن گرفتار نشود.

 


 

حال اگر انسان به درجه والای شهادت رسید و «شهید» شد اگر در این راه به فیض شهادت نائل شد خداوند متعال چه خصلتهایی برای او اختصاص خواهد داد.

 هفت ویژگی شهید
 1- اولین خصلت شهید: قطرة من دمه مغفور له کل ذنب
اگر انسان در بستر بمیرد از گناهانی که مرتکب گردیده باید جوابگو باشد. باید کیفر شود، هر گناه کیفری دارد، عذابی دارد، همانگونه که علی (ع) می فرماید، بعضی از شیعیان ما هستند که شفاعت ما به آنها نمی رسد مگر بعد آنکه 300000 سال در جهنم بسوزند. حال اگر انسان شهید گردید اولین نتیجه اش آن است که اول قطره ای از خون شهید که بر روی زمین ریخته شود تمام گناهانش آمرزیده می شود از او پرسیده نمی شود فلان جا چه عملی انجام دادی؟ و فلان مصیبت چه بود؟ چرا خدای نکرده فلان عمل زشتی را انجام دادی؟ اینها همه طومارش پیچیده و بسته می شود. پس اولین خصلت شهید این است که با ریختن اولین قطره خونش بر روی زمین گناهانش را خدای تعالی می آمرزد.

 2- دومین خصلبت شهید: «الثانیه یقع راسه فی هجر زوجتین من الحورالعین یمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بک و یقول هو مثل ذالک لهما.

به محضبی که شهید در میدان جنگ روی زمین در می غلطد در کنار دو حورالعین قرار می گیرد این دو حورالعین چه می کنند؟ این دو غبارهایی که بر صورتش نشسته است، آن غبارها را پاک می نمایند و و اولین بشارتی که به وی می دهند، می گویند «مرحبابک» خوشا به حالت ای شهید – او (شهید) چه می گوید؟

او هم در جواب می گوید، خوشا به حال شما دوتا … راستی خوشا به حالشان، یک همچون شهیدی را در اختیار می گیرند همچون جوانی، نصیب این دور حورالعین گردیده، چرا مرحبا نداشته باشد؟

3- سومین خصلت شهید: یکسی من کشوة الجنه، از جامه های بهشتی پوشیده می شوند.

حال جامه های بهشتی چگونه است؟ اگر فرصت پیدا کردید، بروید و شرح حال اهل بهشت را ببینید، صفای اهل بهشت، نشاط اهل بهشت و همنشینان اهل بهشت را ببینید، اجازه دهید یکی از آنها را بگویم. آن کسی که از همه جمعیت دنیا و از همه مردم دارای بهشت کمتری است، آسمان و زمین طول و عرض بهشت او می باشد و لباسهای بهشت هم که ان شاء ا… خدا نصیب کند بپوشید (ولی صلاحیت پوشیدن هم داشته باشید ان شاءا… به هر کسی جامعه بهشتی نمی پوشانند) در اینجا می فرماید این لباسهای بهشتی پوشانیده می شود، باید گفت لباس جنت را اگر دیگران داشته باشند حساب دارد ولی شهید حساب ندارد. چون شهید شده لباس بهشت به او پوشانده می شود. ولی آنها (دیگران) باید عمل (کار خیر) داشته باشند، به مردم خدمت کرده باشند، رنج برده باشند، نمازهای شب خوانده باشند، به مردم خدمت کرده باشند، صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) فرستاده باشند. بهشت دیگران در برابر عمل و کار است و در اینجا در برابر شهادت است، ولی کار خیلی بزرگی است، مگر می شود هرکس به فیض شهادت برسد…

اگر بگویند … در این (موقعیت) جنگ بناهست نیم ساعت آبت یا غذایت دیر شود دو دستی توی سرش می زند، ولی جان برکف وقتی در راه اسلام انگشتانش قطع می شود و بعد به دکتر می رود تا پانسمان نماید به دکتر می گوید اقای دکتر: هستند کسانی که زخمشان زا من خرابتر و بزرگتر است و شما باید هر چه زودتر به آنها برسید، اول بروید سراغ آنها، سپس بیایید سراغ من، که سه چهار انگشتم قطع شده است.
شنیده بودید که در صدر اسلام وقتی آب بردند برای یک سرباز اسلام گفتک فلان از من تشنه تر است، اول آب را ببرید و به او بدهید، وقتی رفتند سراغ هفتمی شهید شده بود، برگشتند آمدند سراغ ششمی شهید شده بود. پنجمی شهید شده بود، وقتی سراغ اولی رفتند دیدند او هم شهید شده است، اینها را شنیده بودیم ولی حالا دارید خودتان به چشم خود می بینید.

اگر در صدر اسلام زنی از پیامبر می فهمید که جوانش و شوهرش یا برادرش شهید شده است در پاسخ می گفت: یا رسول ا… خدا شاهد است غباری که بر صورت شما نشسته است برای من تلخ تر است از شهادت شوهر و برادر و فرزندم، ما باور نمی کردیم، ولی اکنون ببینید این مادرها چگونه شور و شعف دارند و چگونه شادی می کنند در شهادت فرزندانشان و نور چشمانشان.

مادری که وقتی نگاه می کند می بیند بچه اش از بالا می خواهد مشرف به افتادن شود، از شدت غصه می میرد، دیده شده است که مادری نگاه کرده، دیده بچه اش در حال افتادن است، چنان هول و هراس او را فراگرفته است که جان به جان آفرین تسلیم کرده است، حال وقتی می فهمد که جوانش شهید شده است یا فلان پدری می رود سر بالین فرزندش و او را در کفن می بیند وقتی نگاهش را می اندازد و این واقعه را تماشا می کند می گوید: من تو را که دارم در این کفن می بینم بهتر است برای من تا اینکه تو را در لباس دامادی ببینم.

باز یکی از نزدیکان من که از تهران آمده بود برایم نقل می کرد، گفت در ماشینی که بودم، پنج سرباز و یک پاسدار بودند، اینها داشتند صحبت می کردند از جوانان که در غرب و جنوب غربی مشغول مبارزه اند (در آنجا نقل می شده) که یکی از جوانهای پاسدار حرکت می کند تا با دشمن بجنگد، توپ و تانک دشمن را تصرف می کند و وقتی بر می گردد، زار زار گریه می کند که چرا به سلامت برگشتم و چرا شهید نشدم، شب هم که شش ساعت برای او استراحت می دهند پنج ساعت تمام را به قرائت قران و نماز شب و دعا و ورد برای سلامتی امام امت می گذراند.

او (آن مجاهد) با ما خیلی فرق دارد – به خصوص مای گرانفروش، مای محتکر که در این فکر باشیم که چه چیز احتکار کنیم که در این جنگ گرانتر شود او هم (مجاهد فی سبیل ا…) گریه می کند که چرا که شهید نشده و به سلامت بازگشته است.

 4- چهارمین خصلت شهید: الرابعه یبتدره خزنة الجنة بکل ریح طیبة بهم یاخذه معه

وقتی انسان شهید می گردد، و الی (به سوی) روح و ریحان و جنة نعیم می رود در این هنگام خزینه داران بهشت به استقبالش می آیند، یبتدره خزنة الجنة بکل ریح طیبة، خزینه داری بهشت، هر بوی خوشی که در آنجاست با خود می آورند و او را استقبلا می کنند و به سراغ شهید می ایند و او هم تمام بوی خوش بهشت را می گیرد آنگاه به شهید عنایت می کنند.

5- پنجمین خصلت شهید: این یری منزله

تا شهید بر روی زمین می افتد، تا اینکه گلوله به مغزش می خورد نقش بر زمین می گردد و لحظه های شهادت نزدیک می گردد، مکان خویش را در بهشت می بیند، البته اینها قول پیامبر است و فضیلت برای شهید است، جایگاه خودش را می بیند، با شوق و شعف از این خانه و لانه و زندگی کثیف دنیا راحت می شود، و به همچو جایی (بهشت) می رود کیست که ناراحت بشود وقتی می بیند از این زندگی کثیف و آلوده دنیا به همچون زندگانی که سعادت سراپایش را گرفته مستقل می شود؟

 6- ششمین خصلت شهید: «والسادس یقال له اسرفی الجنة حیث شئت

این بهشت و این هم شهید، هر نقطه از آن که بخواهد می رود و تماشا می کند، هر نقطه ای که می خواهد می نشیند.

7- خصلت هفتم شهید: ان ینظر فی وجه ا… تا نگاهش می افتد به وجه ا… من کان یرجو لقاء ربه فلعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعباده ریه احداد.

شهید به واسطه اینکه خونش را در راه خدا می دهد، لطف خود را می بیند، وجه خدا را می بیند عنایت خدا را می بیند ، پاداشی را که خدا به او می دهد مشاهده می نماید و سپس و انها لراحه لکل نبی و شهید، یعنی هیچ چیز برای نبی و شهید خوشتر از این نیست که وجه خدا را ببیند، لطف خدا و عنایت حق را ببیند و مشمول الطاف الهیه بشود.

 والسلام
منبع: نرم افزار چند رسانهای شهید آیت الله مدنی
 انتهای پیام/

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید