جریان شناسی نفاق فصل اول بخش ( ۱۰)نفاق به اعتبار ایمان ( پ ) محاربان

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

جریان‌شناسی نفاق با رویکرد قرآن بنیان فصل اول بخش (۱۰ ) نفاق به اعتبار ایمان .پ )محاربان : دسته سوم از منافقان افرادی هستند که به مانند.گروه دوم دارای ایمان واقعی بوده و بر اثر بی مراقبتی دچار لغزش ونفاق میشوند. اما تفاوت این گروه با دسته دوم در این است این افراد برای دستیابی به اهدافشان. به جنگ و محاربه با نظام اسلامی روی می آورندوارآنان تعبیر به «منافق محارب »می شود .مشابه چنین جریانی در صدر اسلام نیز وجود داشت افرادی که به مدینه آمده و به پیامبر(ص) ایمان آوردند، اما بر اثر مراقبت نکردن از خود کارشان به آنجا رسید که به «یمامه» رفته و با پیامبر ( ص )اعلان جنگ کردند و در قرآن کریم سوره نساء آیه۸۸می فرماید: «فمالکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بنا کسبوا تریدون أن تهدوامن أضل الله »چرا درباره منافقین دو دسته شده اید؟ ( بعضی جنگ با آنها را ممنوع بعضی مجاز می دانید در حالی که خداوند به خاطر اعمال زشت شان ) گمراه کرده، هدایت کنید؟ این آیه درباره افرادی نازل شد از مدینه آمدند و در برابر مسلمانان اظهار اسلام کردند. سپس ،به دلیل دشواری زندگی در مدینه ،به مکه بازگشتند و در آنجا اظهارشرک کرده وبا گروهی از مشرکان به یمامه سفر کردند. مسلمانان خواستند با آنها بجنگند ولی میان شان اختلاف افتاد.دسته ای گفتند: جنگ نمی کنیم ؛زیرا آن ها اهل ایمانندودسته ای گفتند:آن ها مشرکند از این رو آیه بالا درباره ایشان نازل شد.🌴🍃🌴

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید