نفر اصلی و پای ثابت شکست در تاریخ مذاکرات ایران: ‎ظریف

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

🔹‌تصویر اول: تیم مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ منجر به جام زهر
تصویر دوم: تیم مذاکرات سعدآباد منجر به تعلیق صنعت هسته ای بدون هیچ آورده ای
تصویر سوم: تیم مذاکرات ‎برجام منجر به نابودی برنامه هسته ای و عدم لغو تحریم ها

🔹‌حالا شکست خوردگان تاریخ دیپلماسی مشغول بزک کردن و قهرمان سازی از آقای شکست هستند. فرصتی دست بدهد عملکرد آقای شکست رو مروری خواهم کرد.

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید