ویژگی های عملیات فتح المبین چه بود؟

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

ویژگی های عملیات فتح المبین چه بود؟

 

 

عملیات با تیر خوردن عباس همراه شد و مشکلش آنقدر جدی بود که او را به زور راهی کاشان کردند.

عملیات فتح المبین(1) در پیش بود و این اولین عملیاتی بود که قرار بود تیپ محمد رسول الله(ص)(2) در آن شرکت کند. مهمترین ویژگی این عملیات تصرف توپخانه سپاه عراق بود بی آنکه حتی یک گلوله شلیک شود.

برای شناسایی این توپخانه، هیچ راهی نبود جز نفوذ در دل دشمن که این مسئولیت سنگین نیز بر عهده واحد اطلاعات و عملیات بود و فرماندهی آن هم بر عهده حاج عباس و او هم سرش درد می کرد برای این کارها و بچه های او هم کاری کردند کارستان که نه تنها دهان همه باز ماند که این وسط، دهان صدام بیشتر از همه باز مانده بود از این نتیجه ای که در عملیات گرفته شده بود.

نتیجه موفقیت بچه ها بود و تیرخوردن عباس تا جایی که او را بر روی برانکارد فرستادند عقب و بعد از آن هم به زور او را راهی کاشان کردند.

1. این عملیات در تاریخ دوم فروردین سال 61 با رمز یا زهرا(س) در جبهه جنوبی در منطقه غرب شوش و دزفول با وسعت حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع آغاز شد.

2. آن روزها هنوز این تیپ به لشکر تبدیل نشده بود

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید