چشمانمان رازیبا کنیم بادیدن زیبایی ها(۶)

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

بسم الله الرحمن الرحیم

عشق را باید در چمران جست عاشقی را باید از چمران اموخت

عشق و عاشقی در چمران

چمران گنجی است که هیچ کس را دست خالی باز نمی گرداند

برای شناخت چمران باید به حدود الهی اعتقاد داشت به امدادهای غیبی ایمان داشت والا در کوچه پس کوچه های خاطرات چمران گم میشوی 

چمران شیعه واقعی امیرالمومنین ع است که سیره امام را وارد زندگیش کرده اگاهی از سیره او ادمی را یاد امام میاندازد 

سلام

اگر پرستش غیر از خدا مجاز بود، علی را می پرستیدم. به خود اجازه نمی دهم که برای شناخت علی کلمه ای بر زبان برانم و با قدرت عقل شخصیت او و زندگی پرماجرایش را تجزیه و تحلیل کنم. شناخت علی فقط به قدرت عشق میسر است و فقط عشق اجا زه دارد به حریم علی نزدیک شود. من هم فقط به قلب سوخته ی خود اجازه می دهم که از علی سخن بگوید و فقط به حرمت عشق جرأت می کنم به علی نزدیک شود. اگر شعله ی عشق او در دلم زبانه نمی کشید، ابداً به ساحتش جسارت نمی کردم و نامش به زبان نمی راندم. ولی چه کنم که سرتا پای وجودم در آتش عشق او می سوزد. هر وقت که نام او بر زبان می رانم یا یاد او بر دلم می افتد، به خود می لرزم، اشک از چشمانم فرو می چکد، آتش دردناک و لذت بخشی وجودم را فرا می گیرد، در او محو می شوم، عاشقانه با او راز و نیاز می کنم، و روحم آشفته وار علی علی می گوید

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید