چگونه می توان حمله بزن در رو را طراحی نمود

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

 ۱. هدف را دقیق شناسایی کنید؛

۲. بهترین زمان برای شلیک به هدف را انتخاب کنید؛

۳. پس از شلیک رسما مسئولیت آن را بعهده نگیرید؛

۴. به حامیان خود در خارج از حوزه جغرافیایی هدف بگویید این شلیک هوشمندانه نبوده و مهاجم به اهداف خود نرسیده است؛

۵. به حامیان خود در داخل حوزه جغرافیایی هدف بگویید الان وقت اقدام سریع نیست و باید خویشتنداری کرد و نباید در زمین مهاجم انتقام گرفت؛

۶. سپس به مهره ها و ستون پنجم خود بگویید با مصاحبه ها و اظهارنظرهای عجیب و احمقانه، داخل حوزه جغرافیایی هدف را قطبی سازی کنند تا اختلافات داخلی مانع اجماع شده و تشتت در تصمیم گیری ایجاد کند.

۷. در این حالت شما می توانید حمله ای بزن در رو را بخوبی عملیاتی کنید و برای حمله بعد برنامه ریزی نمایید. #

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید