یادمان_باشد برپا ماندن ما ..

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

.
به قیمت جا ماندن پای بزرگ مردان و از جان گذشتگی چه خوبانی است …

🌹 #شهدا
🌹🕊 #همیشه
🌹🕊🌹 #نگاهی

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید