☆لطایف قرآنی☆(1) از طفیلی پرسیدند:

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

🛑طفیلی و قرآن
از طفیلی پرسیدند: کدام سوره برای تو شگفت انگیز است؟
گفت: سوره مائده! (مائده به معنی سفره آراسته از غذا است)
پرسیدند: کدام آیه؟
گفت: آیه: «ذرهم یأکلوا او یتمتعوا؛ بگذار آنها بخورند، و بهره گیرند»! (سوره حجر، آیه 3)
گفتند: دیگر کدام آیه؟
گفت: آیه: «…ادخلوها بسلام آمنین؛ داخل این باغها شوید با سلام و امنیت» . (سوره حجر، آیه 46)
باز هم گفتند: پس از آن، کدام آیه را دوست داری؟
گفت: آیه: «و ما هم منها بمخرجین؛ و هیچگاه از آن اخراج نمی‌گردند»! (سوره حجر آیه 48)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📣با ماه همراه باشید

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید