🌹 *بسیجی عارف شهید احمد(امیر) اربابی*

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

🌹تولد ۱۵ اسفند ۱۳۴۳ تهران لویزان
🌹 *شهادت ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ فکه*

🌹سن موقع شهادت ۲۲ سال
🌹امروز سالگرد شهادت این شهید عزیز می‌باشد

📝 *فرازی از وصیتنامه این شهید عزیز*

📌 *اگر بخواهید که کارهایتان برای خدا باشد و به نتیجه برسد، باید دست از هوای نفسانی بردارید.*

📌 *شیطان از انسان دست بردار نیست و قسم خورده است که نمی گذارد انسان هدایت شود و شما با این دشمن مواجه هستید، پس به جنگ آن بروید. به تهذیب و تزکیه نفس خویش بپردازید که رستگاری در آن است*

📌 *آنکه حسد و بخل و حرص و کبر و غیره دارد زیانکار دنیا و آخرت است، هر که می خواهد باشد.*

🔹 *نه هرکس کو مسلمان شد، توان گفتش که سلمان شد*
🔹 *کز اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد*

📌 *اصول عقاید و فروع را یاد بگیرید، باید خدا را بشناسید ، پیغمبر و امامان را تعیین کنید و نسبت به سرای دیگر صاحب یقین شوید، تنها هدفتان پیدا کردن نانی و تحصیل مقامی نباشد. البته نمی گویم دنبال دنیا نروید؛ بلکه می گویم دینداری مقدم است ، اول فکر زندگی آتیه و همیشگی خود باشید ، بعد حیات دو روز دنیا، هر جا باشید

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید