💢رئیس جمهور کارآمد و باکفایت زندگی مردم را شیرین میکند

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

رهبر انقلاب

💢رئیس جمهور کارآمد و باکفایت زندگی مردم را شیرین میکند

✍رهبرانقلاب: رئیس جمهور در کشور ما نقش بسیار مهمی دارد؛

تبلیغات بیگانه میخواهد عکس این را نشان دهد. آنها دشمنانه حرف میزنند . رئیس جمهور یکی از مؤثرترین، و در دستگاه اجرایی مؤثرترین عنصر برای حل مسائل کشور است. در میان مسؤولان کشور، هیچ مسؤولی به قدر رئیس جمهور در قانون اساسی ما امکانات و توانایی‌ها و عرصه‌ی عظیم خدمتگزاری ندارد. بودجه‌ی کشور و همه‌ی مسؤولان طراز اول اجرایی کشور در اختیار اوست؛ اوست که میتواند کشور را آباد کند و از لحاظ علمی و صنعتی و مسائل انسانی و یا از لحاظ امنیت، کشور را به پیش ببرد؛ کفایت و توانایی‌های اوست که میتواند زندگی را در کام مردم شیرین کند. 💥آنچه مورد نیاز ملت و کشور است، رئیس‌جمهورِ کارآمد و باکفایت است. مسؤولیت‌های حساس و تاریخىِ امروز بر دوش رئیس قوه‌ی مجریه‌ی ماست. قانون همه چیز را در اختیار رئیس قوه‌ی مجریه قرار داده است. ۸۴/۲/۱۱

 

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید