🔴قاضی زاده: شما که روی زنان هفت تیر کشیدید

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

🔴قاضی زاده: شما که روی زنان هفت تیر کشیدید و جواب زنان را با گلوله دادید؛ حالا نگران حقوق زنان شدید؟!

🔷نمی دانیم چرا آقای همتی، مهرعلیزاده و دوستان اصلاح طلبشان فقط نزدیک انتخاباتها نگران حقوق زنان و استرس زنان میشوند. رفیق و وزیر دولت شما که روی زنان هفت تیر کشید و جواب همسر دومش را با گلوله داد. بعد زشت تر از آن این بود که کل جریان اصلاحات و بزرگ جریان اصلاحات افتاده بودند دنبال اینکه برای این قاتل وثیقه جور کنند و آزادش کنند.

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید