🔴 اصحاب هرزه !!

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

چگونه است که اصلاح طلبان فقط در ایام انتخابات به یاد زنان می افتند؟
و چرا زمانی هم که می خواهند برای جذب آراء ، خود را حامی حقوق زنان جا بزنند ، فقط و فقط از فُکُل و بیرون گذاشتن موی سر و پوشش باز دفاع می نمایند؟؟!!

گویا در نگاه هرزه این افسادطلبان ، مشکلات اصلی زنان اعم از بیکاری و فقر و بی سرپرستی و … جایی ندارد.

بعد هم وقتی خرشان از پل انتخابات گذشت دیگر خبری از حقوق زنان نیست. حتی اگر یکی از رفقایشان با اسلحه همسر خود را بکشد از نگاه این جماعت ِ باندباز ، تقصیر اصلی بر گردن مقتول است و بس!

اما باید بدانند که زنان فهیم این مرزوبوم اینبار دیگر فریب این بازی های کثیف و تکراری را نخواهند خورد و با انتخابی دقیق به این دغل بازی ها پایان خواهند داد …

jfrn.ir جبهه فرهنگی راویان نور

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید