🔴 نحسی بی پایان !!

لطفاورود یا ثبت نام پست ها را دوست دارم
اخبار

 

در نحسی و نجسی برجام همین بس که هرچه به آن گره زدند نابود شد!

برجامیان می گفتند: با برجام هم چرخ هسته ای می چرخد و هم چرخ اقتصاد! هسته ای قلع و قمع شد و اقتصاد به خاک سیاه نشست!

برجامیان گفتند: با برجام ارزش پول ملی افزایش می یابد و دلار هزار تومان می شود! اما ریال چنان سقوطی کرد که در تاریخش بی سابقه بود!

حتی گفتند: این برجام منحوس ، آب و برق کشور را هم سامان می دهد! اما در پایان دولت برجامی هم به خاموشی دچار شدیم و هم در بحران کم آبی گرفتار!!

از برجام و برجامیان خیلی بیشتر می توان گفت اما نه من دلِ گفتن دارم نه کسی حوصله شنیدن. خلاصه عرض کنم :

ننگ و نفرین بر برجام و برجامیان ..

فعلا کسی دوسش نداشته ?

دیدگاهتان را بنویسید